Od powstania w 1994 roku zajmujemy się profesjonalnym zabezpieczeniem obiektów małej i średniej klasy instalując w nich wszystkie dostępne na rynku produkty z różnych dziedzin zabezpieczeń. Zapewniamy kompleksową obsługę klienta, począwszy od sporządzenia ekspertyzy, oceny istniejących zagrożeń, opracowania projektów technicznych, wykonania prac montażowych, dokumentacji, a skończywszy na objęciu opieką serwisową gotowych instalacji.

Od kilku lat wprowadzamy do swojej oferty nowatorskie systemy elektroniki użytkowej a także poszerzyliśmy swoje usługi o systemy teleinformatyczne, sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych, audio wizualizacji.

Firma posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.

Posiadane uprawnienia:
⦁ Koncesja MSWiA nr L-0050/00
⦁ Licencje zabezpieczenia technicznego I i II stopnia.

MSWiA